Ege Bölgesinde Peyzaj Hizmeti

Ege bölgesinde peyzaj hizmeti nereden ve nasıl alınır ege bölgesinde yaşayan insanların yararlanmak istediği bir konu olmuştur.

Ege bölgesinde peyzaj hizmeti diğer bölgelerle aynı özellikleri taşımaktadır çünkü işlem aynı olup sadece bölge değişmektedir. Öncelikle peyzaj hizmetinin ne olduğunu ve ne amaçla yapıldığını ve kimler tarafından yapıldığını inceleyelim.

Peyzaj kelimesi genel olarak, manzara veya görünüm anlamına gelir. Daha geniş açıdan ise “Bir görüş çerçevesinde yer alan bütün doğal ve kültürel çevrenin meydana getirdiği görünüş, kompozisyon ya da tablodur. Peyzaj yaşadığınız herhangi bir konumda bizi çevreleyen alanların tümüdür.

Örnek verecek olursak yapı yoğunluğunun çok fazla olduğu bir şehirde bir evin penceresinden bakan insanın gördüğü peyzaj, komşu apartmanlar, yollar, varsa ağaçlar, taşıtlar, insanlar gibi elemanlardır. Kente hâkim bir tepeden bakan bir insanın gördüğü peyzaj ise yapı grupları, meydanlar, parklar, taşıtlar, kenti kuşatan dağlar, tepeler, ormanlar ve bunun gibi doğal elemanlardır.

Peyzaj, doğal veya insan unsurlarının eylemi ve etkileşiminin sonucu olarak karakterize edilen, insan tarafından algılanan bir alanı ifade eder. Bu, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi tarafından tanımlandığı gibidir. Peyzaj hizmeti günümüzde oldukça önemlidir, ancak manzara gibi değildir, çünkü tarihle bugünü, kültürle doğayı birbirine bağlar. Hepsi somut olmayan ve insanların önemli bir bileşeni olan çeşitli değerlere sahiptir. Manzarayı oluşturan ve değer veren insanlar. Peyzaj, tüm topografik, doğal ve kültürel verileri ve ayrıca bir noktadan bakıldığında alanın görünen tüm görünür özelliklerini içerir. Peyzaj, yaşamımız için çevre sağlar. Peyzaj doğa kadar ihtiyaçlarımızı da sağlar. Örneğin, vahşi hayvanlar, vahşi hayvanlar vb. faaliyetlerimizin işlevini ve görünümünü şekillendirebilir ve etkileyebilir. Ege bölgesinde peyzaj hizmeti araştırmamızda peyzajın önemi de oldukça etkilidir.

Peyzaj Türleri

Ege bölgesinde peyzaj hizmeti kapsamında peyzaj türlerini de incelememiz gerekir. Bu türler aşağıdaki gibidir;

Kuşbakışı Peyzajları: Hava araçları tarafından kuşbakışı olarak görüntülenen alanların peyzajını kapsamaktadır.

Nehir Peyzajları: Nehir kıyısında bulunan veya nehir boyunca konumlanmış olan yerlerin düzenlenmesini kapsamaktadır.

Mehtap Peyzajları: Geceleri, ay ışığı ile ortaya çıkan manzara gece ortamları ile ilgili düzenlemeleri kapsayan düzenlemelerdir.

Gökyüzü veya Bulut Peyzajları: Atmosfer veya bulutların görünümlerini betimleyen peyzaj türüdür.

Deniz Peyzajları: Hem deniz hem de denize kıyısı olan alanların peyzajlarını kapsamaktadır.

Kent Peyzajları: Yüksek bir alandan kentin görünümünün betimlenmesi ile oluşan peyzaj türüdür.

Aynı zamanda peyzaj türleri kendi içerisinde de kentsel peyzaj, endüstriyel peyzaj, turistik peyzaj, yol peyzajı, orman peyzajı olarak sınıflandırılabilmektedir.

Peyzaj Hangi Alanlarda Kullanılır?

Ege bölgesinde peyzaj hizmeti sadece ege bölgesinde değil Türkiye’nin her yerinde kullanılmaktadır. Peyzaj, çevrenizde gördüğünüz çeşitli alanların düzenlenmesinin gerçekleşmesi olarak temsil edilebilir. Peyzaj çalışmaları; parklarda, bahçelerde, şehirlerde, doğada, sanayide, ormanlarda, yollarda, sahillerde ve özel alanlarda kullanılmaktadır. Halk arasında genellikle çevre düzenlemesi ile karıştırılan peyzaj araştırmaları oldukça kapsamlıdır. Çevre düzenlemesi ve çevremizdeki çeşitli alanların yerleşimi peyzaj projesine dahildir. Peyzajın kullanım amacı insanlara daha yaşanabilir bir çevre ve daha iyi imkanlar sunmaktır.

Peyzaj mühendisliği ile şehirde daha doğal alanlar yaratılması amaçlanmaktadır. Peyzaj ayrıca çevresel düzenlemelerin kültürel etkilerden etkilenmesine izin verir. Peyzaj mimarları, peyzajlı alanlarda yerleşim planı yapan kişilerdir. Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık Fakültesi’nin bir alt disiplini olarak bilinmektedir. Kentin gelişmesiyle birlikte sorun, çevredeki doğal alanların düzenlenmesi ve daha fazla yeşil alan kazanmasıdır. Peyzaj ile hem çevreyi düzenlemek hem de bir görünümü daha güzel hale getirmek mümkündür.

Peyzaj, çevrenizde gördüğünüz çeşitli alanların düzenlenmesinin gerçekleşmesi olarak temsil edilebilir. Peyzaj çalışmaları; parklarda, bahçelerde, şehirlerde, doğada, sanayide, ormanlarda, yollarda, sahillerde ve özel alanlarda kullanılmaktadır. Halk arasında genellikle çevre düzenlemesi ile karıştırılan peyzaj araştırmaları oldukça kapsamlıdır. Çevre düzenlemesi ve çevremizdeki çeşitli alanların yerleşimi peyzaj projesine dahildir. Peyzajın kullanım amacı insanlara daha yaşanabilir bir çevre ve daha iyi imkanlar sunmaktır.

Peyzaj İşlemini Kimler Yapar?

Ege bölgesinde peyzaj hizmeti yaptırabilmek için bu mesleği yapan birine ihtiyaç duyarsınız. Peyzaj hizmetini de günümüzde peyzaj mimarları tarafından yapılmaktadır. Peyzaj mimarları bu mesleğe sahip olmak için Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünü okurlar. Lisans bölümü olan peyzaj mimarlığı mezunları Ege bölgesinde peyzaj hizmeti açısından açmış oldukları ofislerinde sizlere bu hizmeti verebilmektedirler.  Peyzaj mimarlığı kültürel ve bilimsel birikimin oluşturulacak fiziksel çevrenin işlevselliğini ve yaşam kalitesini artırma yönünde yeryüzüne uygulanması, doğal ve kültürel elemanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır. Peyzaj mimarlığının çalışma alanı kent içi park ve bahçelerin düzenlenmesi olabileceği gibi kırsal, tarımsal, endüstri, ulaşım, orman ve turizm alanlarının planlanması da olabilir.

 

Peyzaj mimarlığında ana amaç, doğadan koparılmış, fiziksel ve psikolojik baskılar alından olan modern kent insanına, mümkün olduğu kadar doğa ile ilişki kurabileceği yeşil ve estetik bir çevre oluşturmaktadır. Ege bölgesinde peyzaj hizmeti de bu yönden oldukça önem taşımaktadır. Çünkü ülkemizin en değerli en güzel bölgelerinden biri olan ege bölgesi tahrip edilmemesi ve yeşil tutulması gereken bir bölgedir. Gerek tatil bölgesi olması gerekse turistik gezilerde en çok tercih edilen bölgelerden olması peyzaj hizmetinin önemini sandığımızdan daha fazla etkilemektedir. Bu yüzden Ege bölgesinde peyzaj hizmeti imkânı olan herkesin faydalanması gereken bir konu haline gelmektedir.

Araştırdığımız bu önemli konuya açıklık getirmenin birçok yöntemi vardır. Ancak en kolay şekilde bu soruyu cevaplamak için Ege’de yer alan mimarlık ofislerine göz atmak yeterlidir. Kısacası Ege bölgesinde bulunan ve peyzaj mimarlarının hizmet verdiği bu ofisler, Ege bölgesinde peyzaj hizmeti araştırmanızda size yardımcı olacak en nihai yerdir.