Bodrum’da Peyzaj Hizmeti Nereden Alınır?

Bodrum’da peyzaj hizmeti nereden alınır sorusu Bodrum ilçesinde yaşamakta olan kişilerin meral ettiği bir sorudur.

Günümüzde yazlık anlayışında müstakil evler daha ön plandadır. Bodrum müstakil ev sahiplerinin oldukça fazla olduğu bir ilçemizdir. Dolayısıyla bahçesini düzenlemek isteyen kişiler peyzaj mimarı arayışına geçmektedir. Bu noktada da kişilerin aklında Bodrum’da peyzaj hizmeti nereden alınır sorusu belirmektedir. Kısa bir araştırma sonucunda bu soruya cevap bulmak basit olacaktır.

Bu durum sadece Bodrum ilçesinde geçerli değildir. Peyzaj hizmetine günümüzde ilgi oldukça artmıştır. Bu noktada akıllarda peyzajın ne olduğu ile ilgili sorular gelmektedir. Dolayısıyla ilk olarak peyzaj kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek gerekmektedir. Ardından Bodrum’da peyzaj hizmeti nereden alınır sorusuna cevap aranmalıdır.

Peyzaj Nedir?

Bodrum’da peyzaj hizmeti nereden alınır sorusuna cevap verebilmek için ilk olarak peyzaj kelimesinin anlamını öğrenmek gerekmektedir. Peyzaj genel olarak, manzara veya görünüm anlamına gelmektedir. Daha geniş anlamda ise “Bir görüş çerçevesinde yer alan bütün doğal ve kültürel çevrenin meydana getirdiği görünüş, kompozisyon ya da tablodur. Peyzaj bulunduğunuz herhangi bir yerde bizi çevreleyen şeylerin tümüdür.

Örneğin yapı yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir şehirde bir evin penceresinden bakan insanın gördüğü peyzaj, komşu apartmanlar, yollar, ağaçlar, taşıtlar, insanlar gibi elemanlardır. Kente hakim bir tepeden bakan bir insanın gördüğü peyzaj ise yapı grupları, meydanlar, parklar, taşıtlar, kenti kuşatan dağlar, tepeler, ormanlar ve bunun gibi doğal elemanlardır.

Arazi şekilleri, doğal bitki örtüsü, topraklar gibi fiziki unsurlar doğal peyzajı oluştururken insanların bu doğal peyzajı kendi faaliyetleri sonucu şekillendirmesi, onu değişikliğe uğratması ve kendi karakterini yansıtacak şekilde işlemesiyle de kültürel peyzaj ortaya çıkar.

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj mimarlığı, kültürel ve bilimsel birikimin oluşturulacak fiziksel çevrenin işlevselliğini ve yaşam kalitesini artırma yönünde yeryüzüne uygulanması, doğal ve kültürel elemanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır.

Peyzaj mimarlığının çalışma alanı kent içi park ve bahçelerin düzenlenmesi olabileceği gibi kırsal, tarımsal, endüstri, ulaşım, orman ve turizm alanlarının planlanması da olabilir.

Peyzaj mimarlığında ana amaç, doğadan koparılmış, fiziksel ve psikolojik baskılar alından olan modern kent insanına, mümkün olduğu kadar doğa ile ilişki kurabileceği yeşil ve estetik bir çevre oluşturmaktır. Bodrum’da peyzaj hizmeti nereden alınır sorusuna da Bodrum’da bulunan peyzaj mimarlarının ofisleri verilebilmektedir.

Peyzaj Türleri Nelerdir?

Birçok peyzaj çeşidi vardır. Kuşbakışı peyzajları, hava araçları tarafından kuşbakışı olarak görüntülenen alanların peyzajını kapsamaktadır. Nehir peyzajları, nehir kıyısında bulunan veya nehir boyunca konumlanmış olan yerlerin düzenlenmesini kapsamaktadır. Mehtap peyzajları,  geceleri, ay ışığı ile birlikte ortaya çıkan manzara gece ortamları ile ilgili düzenlemeleri kapsayan düzenlemelerdir.

Gökyüzü ya da bulut peyzajları, atmosfer veya bulutların görünümlerini betimleyen peyzaj türüdür. Deniz peyzajları, hem deniz hem de denize kıyısı olan alanların peyzajlarını kapsamaktadır. Kent Peyzajları,  yüksek bir alandan kentin görünümünün betimlenmesi ile oluşan peyzaj türüdür. Aynı zamanda peyzaj türleri kendi içerisinde de; Kentsel peyzaj, endüstriyel peyzaj, turistik peyzaj, yol peyzajı, orman peyzajı olarak sınıflandırılabilmektedir.

Peyzaj Mimarisi Hangi Alanda Kullanılmaktadır?

Peyzaj çevrenizde gördüğünüz her türlü alanın düzenlenme işleminin gerçekleştirilmesi olarak ifade edilebilir. Peyzaj çalışmaları; park, bahçe, kent, doğa, sanayi, orman, yol, sahil ve özel alanlarda kullanılmaktadır. Halk arasında bahçe düzenlemesi ile sıklıkla karıştırılan peyzaj çalışmaları oldukça geniş kapsamlı olmaktadır. Çevremiz de bulunan her türlü alanın güzelleştirilmesi ve düzenlenmesi peyzaj çalışmalarına dahil edilmektedir.

Peyzajın kullanılma amacı ise insanlara daha güzel imkanlar ile yaşanabilir bir çevre sunmayı hedeflemesidir. Peyzaj çalışmaları ile kentin içerisinde daha doğal alanlar oluşturulması hedeflenmektedir. Bahsi geçen peyzaj, yapılan çevresel düzenlemelerin kültürün etkisi ile de şekillendirilmesine olanak sağlamaktadır. Peyzaj alanında düzenlemeleri yapan kişiler peyzaj mimarlarıdır.

Söz edilen peyzaj mimarlığı, mimarlık fakültelerinin alt bölümü olarak bilinmektedir. Kentin gelişmesi ile çevrede bulunan doğal alanların düzenlenmesi ve daha fazla yeşil alan kazandırılması amaçlanmaktadır. Peyzaj çalışmaları ile çevrenin hem düzenlenmesi hem de daha güzel bir görünüm elde etmesi hedeflenmektedir. Peyzaj insanların hayatında oldukça önemli bir yer kaplamaktadır.

Etrafınızda bulunan otlarla kaplı, taşlık alanlarda dinlenmek ile güzel bir oturma düzeni bulunan ve yeşillikler ile çevrili bir alanda dinlenmek arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca peyzaj düzenlemesi, çevrenin düzenlenmesi, çiçeklendirilmesi ve daha yaşanılabilir bir hale getirilmesi için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Manzaradan farklı olarak yapılan çevre düzenlemelerinin kültür ile bir bağ oluşturması peyzajın farkını ortaya çıkarmaktadır. Peyzaj düzenlemesi oldukça geniş alanların düzenlenme işlemini ifade etmekte olan ve alanında uzman kişiler tarafından yapılan çalışmalardır.

Peyzaj İşlemini Kim Yapmaktadır?

Peyzaj düzenlemesi yapan kişilere peyzaj mimarı ya da peyzaj uzmanı adı verilmektedir. Mimarlık fakültelerinde yan dal olarak okutulan ve mimarlığın alt kollarından biri olan peyzaj mimarlığı bölümünden mezun olduğunuzda peyzaj mimarı unvanına sahip olunmaktadır. Peyzaj mimarları, çeşitli alanlarda çeşitli düzenleme planları çizmek ile görevli olan kişilerdir. Yapılan bu düzenlemeler uygun koşullarda gerçekleştirilebilecek biçimde olmalıdır.

Günümüzde özellikle yazlık beldelerde peyzaj mimarına ihtiyaç ve ilgi artmıştır. Ayrıca artan talep dengesiyle yazlık alanlarda da çok güzel mimari ofisleri açılmıştır. Örneğin; Bodrum peyzaj hizmeti için çok iyi konumda olan mimarlık ofislerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu noktada insanların akıllarında Bodrum’da peyzaj hizmeti nereden alınır sorusu dolaşabilmektedir.

Bu soruyu cevaplamanın birçok yöntemi vardır. Ama en kolay şekilde bu soruyu cevaplamak için Bodrum’da yer alan mimarlık ofislerine göz atmak yeterlidir. Kısacası Bodrum’da bulunan bu ofisler, Bodrum’da peyzaj hizmeti nereden alınır sorusuna müthiş bir cevaptır.