Türkbükü İçin Peyzaj Planı

Türkbükü İçin Peyzaj Planı

Türkbükü için peyzaj planı, oldukça sık yapılmakta olan ve günümüzde daha da ön planda olan bir planlamadır.

Peyzaj planları günümüz şartlarında oldukça yaygınlaşmış bir uygulamadır. Bu hizmet çeşidinden almak isteyen kişiler, uzmanlar ile iletişime geçerek planlama yaptırmaktadırlar.

Özellikle yazlık bölgelerde müstakil evler çok daha fazladır. Dolayısıyla da peyzaj hizmeti almak isteyen ve bahçesini güzel değerlendirmek isteyen kişiler mimarlar ile çalışmalıdır. Türkbükü için peyzaj planı da sıkça karşılaşılan planlardandır. Ayrıca günümüzde Türkbükü için peyzaj planı yaparak ilçe daha da değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

Peyzaj Ne Demektir?

 

Peyzaj, kısaca etrafımızda bulunan şeylerin bütünü oluşturur. Bunlar; ovalar, vadiler,

akarsular, nehirler, dağlar, sokaklar, yollar, insanlar, hayvanlar gibi doğada bir bütünlük sağlayan fiziki ve kültürel varlıklardır. Bütün varlıkların bir araya gelmesiyle peyzaj oluşmaktadır.

Bir şehirde insanların barınabilmesi, yaşam sürdürebilmesi için yapısal unsurların varlık göstermesi gerekmektedir. Pencereden bakan birisi binaları, araçları, insanları görmektedir. Bütünüyle baktığımızda ise, çoğunlukla binaların hakim olduğu bir şehir görünmektedir. Bu görüntü kimilerinin hoşuna giderken kimilerinin gitmemektedir.

 

Bütün bu yapısal görüntünün nefes alamaz hale getiren sıkıcılığını gidermek için ferah yaşam alanlarının çoğaltılarak peyzaj çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu da peyzaj mimarlığını ortaya çıkarmaktadır. Peyzaj mimarlığı genel olarak yazlık bölgelerde istenen bir hizmettir. Türkbükü için peyzaj planı yapılarak, ilçe geliştirilmektedir.

 

Peyzaj Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

Peyzaj çevrede gördüğünüz her türlü alanın düzenlenme işleminin gerçekleştirilmesi olarak ifade edilebilmektedir. Bahsi geçen peyzaj çalışmaları; park, bahçe, kent, doğa, sanayi, orman, yol, sahil ve özel alanlarda kullanılmaktadır. Halk arasında bahçe düzenlemesi ile sıklıkla karıştırılan peyzaj çalışmaları oldukça geniş kapsamlı uygulamalardır.

Çevremiz de bulunan her türlü alanın güzelleştirilmesi ve düzenlenmesi peyzaj çalışmalarına dahil konumdadır. Peyzajın kullanılma amacı ise insanlara daha güzel imkanlar ile yaşanabilir bir çevre sunmayı hedeflemektir. Peyzaj çalışmaları ile kentin içerisinde daha doğal alanlar oluşturulması hedeflenmektedir ve bu hedefe ulaşmak için çalışmalar yapılmaktadır.

Peyzaj, yapılan çevre ile ilgili düzenlemelerin kültürün etkisi ile de şekillendirilmesine olanak sağlamaktadır. Bahsettiğimiz peyzaj alanında düzenlemeleri yapan kişiler peyzaj mimarlarıdır. Peyzaj mimarlığı, mimarlık fakültelerinin alt bölümü olarak geçen bir bölüm çeşididir. Kentin gelişmesi ile çevrede bulunan doğal alanların düzenlenmesi ve daha fazla yeşil alan kazandırılması hedeflenmektedir. Peyzaj çalışmaları ile çevrenin hem düzenlenmesi hem de daha güzel bir görünüm elde etmek hedeflenmektedir.

Peyzaj, insanların hayatında oldukça önemli bir alan kaplamaktadır. Etrafta bulunan otlarla kaplı, taşlık alanlarda dinlenmek ile güzel bir oturma düzeni bulunan ve yeşillikler ile çevrili bir alanda dinlenmek arasında farklılıklar söz konusudur. Peyzaj düzenlemesi, çevrenin düzenlenmesi, çiçeklendirilmesi ve daha yaşanılabilir bir hale getirilmesi için yapılan çalışmaların tamamını kapsamakta olan işlemdir. Bu düzenlemeler genel olarak bir plan dahilindedir. Ülkemizde Türkbükü için peyzaj planı oldukça fazladır.

Manzaradan farklı olarak yapılan çevre düzenlemelerinin kültür ile bir bağ oluşturması peyzajın farkını ortaya çıkarmaktadır. Peyzaj düzenlemesi oldukça geniş alanların düzenlenme işlemini ifade etmekte olan ve alanında uzman kişiler tarafından yapılan çalışmalardır.

Peyzaj Türleri

Çokça peyzaj çeşidi bulunmakta olan bir hizmet türüdür. Kuşbakışı peyzajları, hava araçları tarafından kuşbakışı olarak görüntülenen alanların peyzajını ifade etmekte olan hizmettir.  Nehir peyzajları, nehir kıyısında yer alan ya da nehir boyunca konumlanmış olan yerlerin düzenlenmesini kapsamaktadır. Mehtap peyzajları,  geceleri, ay ışığı ile birlikte ortaya çıkmakta olan manzara gece ortamları ile ilgili düzenlemeleri kapsayan düzenlemelerdir.

Gökyüzü veyahut bulut peyzajları, atmosfer ya da bulutların görünümlerini betimleyen peyzaj türünün adıdır. Deniz peyzajları ise, hem deniz hem de denize kıyısı olan alanların peyzajlarını kapsamakta olan hizmet biçimidir. Kent Peyzajları,  yüksek bir alandan kentin görünümünün betimlenmesi ile oluşan peyzaj türüdür. Aynı zamanda peyzaj türleri kendi içerisinde de; kentsel peyzaj, endüstriyel peyzaj, turistik peyzaj, yol peyzajı, orman peyzajı olarak farklı birçok sınıfa ayrılabilmektedir.

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj mimarlığı, kültürel ve bilimsel birikimin meydana getirilecek olan fiziksel çevrenin işlevselliğini ve yaşam kalitesini artırma yönünde yeryüzüne uygulanmasıdır. Doğal ve kültürel elemanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır.

Peyzaj mimarlığının çalışma alanı kent içi park ve bahçelerin düzenlenmesi olabileceği gibi kırsal, tarımsal, endüstri, ulaşım, orman ve turizm alanlarının planlanması da olabilmektedir. Bu da çalışma alanının genişliğini bize kanıtlamaktadır. Nitekim yazlık alanlarda da değişik çalışma alanları bulunmaktadır ve Türkbükü için peyzaj planı günümüzde aktif olarak hazırlanmaktadır.

Peyzaj mimarlığında ana amaç, doğadan ayrılmış, fiziksel ve psikolojik baskılar alından olan modern kent insanına, mümkün olduğu kadar doğa ile ilişki kurabileceği yeşil ve estetik bir çevre oluşturmaktır.

Peyzaj İşlemini Kim Yapmaktadır?

Peyzaj düzenlemesi yapmakta olan kişilere peyzaj mimarı ya da peyzaj uzmanı adı verilmektedir. Mimarlık fakültelerinde yan dal olarak geçen ve mimarlığın alt kollarından biri olan peyzaj mimarlığı bölümünden mezun olunduğunda peyzaj mimarı unvanına sahip olunmaktadır. Peyzaj mimarları, çeşitli alanlarda çeşitli düzenleme planları çizmek ile görevli olan bireylerdir. Yapılan bu düzenlemeler uygun koşullarda gerçekleştirilebilecek şekilde olmalıdır.

Günümüzde özellikle yazlık beldelerde peyzaj mimarına ilgi artmıştır. Ayrıca artan talep dengesiyle yazlık alanlarda da çok güzel mimari ofisleri yerlerini almıştır. Örneğin; Türkbükü peyzaj hizmeti için çok iyi konumda olan mimarlık ofislerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu noktada insanların akıllarına Türkbükü için peyzaj planıgelmektedir.

Günümüzde yazlık alanlarda artan peyzaj hizmeti, sadece bahçe düzenlenmesi olarak algılanmamalıdır. Gözün görebileceği her alan peyzaj mimarları tarafından düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler sonucunda düzenlenen alan çok daha ilgi uyandırıcı hale gelmektedir.