Yalıkavak Peyzaj Hizmeti

Yalıkavak peyzaj hizmeti, her peyzaj sistemi gibi planlanarak göze hitap etmesine önem gösterilerek yapılmıştır.

Doğallığı ve yeşilliği koruyarak hem aktivite alanı, hem yeşili koruma adına yapılan adımlar atılmaktadır. Yalıkavak peyzaj hizmeti, aynı zamanda yazlık ve turistik bir alan olduğundan orada çalışan ya da hobi olarak bahçesiyle uğraşan kişi bulunmaktadır.  Şahsi bahçelerine peyzaj mimarları tutarak çok bahçelerini güzelleştiriyorlar. İklim şartlarına uygun çalışan peyzaj mimarları sürekli olarak Yalıkavak peyzaj hizmetivermektedirler.

Peyzaj günümüzde oldukça yaygınlaşmış olan bir hizmet çeşididir. Özellikle şehir hayatından uzak noktalarda yaşayan bireyler, müstakil evlerinin bahçelerine peyzaj düzenlemeleri yapmaktadırlar. Bu düzenlemeler sayesinde evlerinin bahçeleri çok daha güzel ve çok daha ilgi çekici gözükmektedir. Söz ettiğimiz Yalıkavak ilçesi de yazlık bir alandır. Dolayısıyla Yalıkavak peyzaj hizmeti konusunda gelişmiştir demek yanlış olmayacaktır.

Peyzaj Planlaması Nasıl Yapılmaktadır?

Peyzaj planlama, doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma ve kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel ve kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan bir hizmettir. Ayrıca olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi önceliğinde kamu ve toplum yararını gözeterek açık ya da yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetimi ile plan ve projelerin uygulanmasını içeren planlamalardır. Peyzaj oldukça önem arz eden ve kullanılan alanın güzelleşmesini sağlayan bir hizmet alanıdır.

Peyzaj planlamanın analizleri sonucu ilgilerin katılımı ile peyzaj gelişim stratejileri oluşturulur. Bu stratejiler peyzaj planlarına aktarılır. Aynı zamanda çevre düzeni planlarına aktarılması sağlanır. Bu düzenlemeler genel olarak müstakil evlerin çoğunlukta olduğu yerlerde yapılmaktadır. Mesela Yalıkavak peyzaj hizmetikonusunda gelişmiş bir ilçemizdir.

Alan kullanım planlaması ve cihazları, Peyzaj ve çevre planlama gelişimi, Peyzaj planlaması için veri kaynakları,  Planlama teorisi ve teknikleri,  Peyzaj değerlendirmesi, Görsel kaynak analizi, Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve fotoğraf yorumlama, Peyzaj potansiyeli, Ekolojik risk analizi,  analitik yöntemler sırasıyla planlanıp gerçekleştiriliyor.

Peyzaj Hizmeti Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

 

Peyzaj çevrenizde gördüğünüz her türlü alanın düzenlenme işleminin gerçekleştirilmesi olarak ifade edilebilmektedir. Peyzaj çalışmaları; park, bahçe, kent, doğa, sanayi, orman, yol, sahil ve özel alanlarda kullanılmaktadır. Halk arasında bahçe düzenlemesi ile sıklıkla karıştırılan peyzaj çalışmaları oldukça geniş kapsamlı olmaktadır. Yalıkavak peyzaj hizmeti alma konusunda önde gelen ve müthiş imkanlara sahip olan bir ilçemizdir.

Çevremiz de bulunan her türlü alanın güzelleştirilmesi ve düzenlenmesi peyzaj çalışmalarına dahil edilmektedir. Peyzajın kullanılma amacı ise insanlara daha güzel imkanlar ile yaşanabilir bir çevre sunmayı hedeflemesidir. Peyzaj çalışmaları ile kentin içerisinde daha doğal alanlar oluşturulması hedeflenmektedir. Peyzaj, yapılan çevresel düzenlemelerin kültürün etkisi ile de şekillendirilmesine olanak sağlamaktadır.

Peyzaj alanında düzenlemeleri yapan kişiler peyzaj mimarlarıdır. Peyzaj mimarlığı, mimarlık fakültelerinin alt bölümü olarak bilinmektedir. Kentin gelişmesi ile çevrede bulunan doğal alanların düzenlenmesi ve daha fazla yeşil alan kazandırılması amaçlanmaktadır. Peyzaj çalışmaları ile çevrenin hem düzenlenmesi hem de daha güzel bir görünüm elde etmesi hedeflenmektedir. Peyzaj insanların hayatında oldukça önemli bir yer kaplamaktadır.

Etrafınızda bulunan otlarla kaplı, taşlık alanlarda dinlenmek ile güzel bir oturma düzeni bulunan ve yeşillikler ile çevrili bir alanda dinlenmek arasında farklılıklar bulunmaktadır. Peyzaj düzenlemesi, çevrenin düzenlenmesi, çiçeklendirilmesi ve daha yaşanılabilir bir hale getirilmesi için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Manzaradan farklı olarak yapılan çevre düzenlemelerinin kültür ile bir bağ oluşturması peyzajın farkını ortaya çıkarmaktadır. Peyzaj düzenlemesi oldukça geniş alanların düzenlenme işlemini ifade etmekte olan ve alanında uzman kişiler tarafından yapılan çalışmalardır.

Peyzaj Nedir?

Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri tabii ya da insanî unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelmektedir. Peyzaj, hayatlarımız için ortam sağlamakta olan önemli bir hizmettir. Bu hizmet için kişiler çokça para harcamaktadırlar. Peyzajlar ihtiyaçlarımızın yanı sıra tabiat ihtiyaçlarımızı sağlamaktadır.

Bu konuda örnek vermemiz gerekir ise; yaban hayatı, vahşi hayat vs. faaliyetlerimizin fonksiyonunu ve görünümünü şekillendirebilir ve etkileyebilirler. Bu aktiviteler şunlardır: rekreasyon ve sağlık, yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik (biyoçeşitlilik), eğitim ve deneyim, tarım, ormancılık ve gıda,  doğal kaynaklar, ulaşım ve altyapı, yerleşim, yerel açıklık, tarih, peyzajlar dinamiktir. Peyzaj karakteri son yıllarda oluşan süreçlerle değişmektedir. Peyzajın değişimine etki yapan farklı kuvvetler vardır.

Bunlar; tarım ve orman, doğal kaynaklar, turizm, çevre yönetimi, iklim değişikliği, yerleşim, gelişim ve kalkınma, rekreasyon, enerji, Çevre düzenlemesi, peyzaj mimarlığının ilgi alanı içindedir. Dolayısıyla peyzaj kavramı peyzaj mimarlığı çalışmalarının temelini oluşturur

 

Peyzajı Kim Yapmaktadır?

Peyzaj düzenlemesi yapan kişilere peyzaj mimarı veya peyzaj uzmanı adı verilir. Mimarlık fakültelerinde yan dal olarak okutulan ve mimarlığın alt kollarından biri olan peyzaj mimarlığı bölümünden mezun olduğunuzda peyzaj mimarı unvanına sahip olursunuz.

Günümüzde özellikle yazlık beldelerde peyzaj mimarına ihtiyaç artmıştır. Ayrıca artan talep dengesiyle yazlık alanlarda da çok güzel mimari ofisleri açılmıştır. Örneğin; Yalıkavak peyzaj hizmeti için çok iyi konumda olan mimarlık ofislerine ev sahipliği yapmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Nedir?

 

Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek disiplinidir. Dünyada yaklaşık bir yüzyıldan daha uzun süredir Peyzaj Mimarları çevreyi şekillendirmektedir.

 

Peyzaj Mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite kampüsleri, yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları ile ilgili yer seçimi yapar, lokal ve gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Aynı zamanda sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama yapar.